ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Υπαναχώρηση/Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων

Ο χρήστης/πελάτης διαθέτει προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει από την αγορά του προϊόντος μέσω του Ιστοχώρου χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση πέραν του άμεσου κόστους επιστροφής των αγαθών και η Εταιρεία επιστρέφει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δαπανών παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του χρήστη/πελάτη να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Η σχετική φόρμα επισυνάπτεται.

Προκειμένου να ενημερώσει ο καταναλωτής τον προμηθευτή για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την
αγορά του προϊόντος δύναται:

1. είτε να χρησιμοποιήσει τη σχετική φόρμα υπαναχώρησης που επισυνάπτεται. Σε αυτή την περίπτωση, ο προμηθευτής κοινοποιεί αμελλητί στον καταναλωτή επιβεβαίωση παραλαβής αυτής της υπαναχώρησης πάνω σε σταθερό μέσο.
2. είτε να κάνει οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση που να παρουσιάζει την απόφαση του να
υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

Ο καταναλωτής φέρει το βάρος της απόδειξης ότι άσκησε το δικαίωμα υπαναχώρησης βάσει των ανωτέρω. Ειδικότερα, ο χρήστης/πελάτης επιστρέφει το προϊόν – όπως το παρέλαβε – στην Εταιρεία, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στην Εταιρεία την πρόθεσή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Σε διαφορετική
περίπτωση, η Εταιρεία, εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί πέραν της αναγκαίας χρήσης του προκειμένου να διαπιστωθεί η λειτουργία του ή το προϊόν έχει αλλοιωθεί ή χτυπηθεί ή καταστραφεί μερικώς ή ολικώς, δύναται να μην το παραλάβει. Η προθεσμία τηρείται εάν ο χρήστης/πελάτης στείλει πίσω τα αγαθά πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών.

Η Εταιρεία μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρι ο χρήστης/πελάτης να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής παράδοσης αν ο χρήστης/πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η Εταιρεία, και εάν τα έξοδα
αποστολής τα έχει επωμισθεί εξαρχής η Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο.

Η επιστροφή των χρημάτων στον χρήστη/πελάτη, θα γίνεται με το ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Συγκεκριμένα στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην Εταιρεία το τίμημα από την Τράπεζα, η Εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η Εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.

Ο χρήστης/πελάτης ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών μόνο ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον χρήστη/πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του χρήστη/πελάτη.

Επιστροφές ΔΕΝ γίνονται δεκτές σε ελαστικά με παλιότερη ημερομηνία παραγωγής και συγκεκριμένα δεν γίνονται δεκτές επιστροφές σε προίοντα που δεν είναι με ημερομηνία παραγωγής τρέχουσας χρονιάς η προηγούμενης χρονιάς του τρεχούντος έτους.

ΦΟΡΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Συμπληρώνω και αποστέλλω στο email: info@tyrepro.gr

Καλάθι αγορών